Pedagogische visie

De pedagogische uitgangspunten
De vroeg voorschoolse educatie
Wennen ouders/kind
Het schriftje
Voeding
Slapen
Activiteiten
Verjaardag e.d.
Corrigeren en belonen
Normen en Waarden